Marevin. Examenbureau voor SCIOS-Scope; 8, 9, 10 en 12 examens.

Stichting Marevin
Lippestraat 3
(tweede verdieping)
8028 PS ZWOLLE

Tel.: 085 4012299

www.Marevin.nl
info@Marevin.nl

Stichting Marevin verzorgt namens SCIOS (www.SCIOS.nl) examinering van de Scopes 8, 9, 10 en 12 (incl. Periodieke Kennistoetsen).
Deze examens worden afgenomen op de locatie(s); Berkel en Rodenrijs, Vlissingen, Zwolle en *Den Helder. (*alleen theorie)

Deelname na aanmelding en examenbevestiging.

Prijzen vindt u op een aparte pagina en gelden per kalenderjaar (prijswijzigingen voorbehouden).

Marevin behoudt zich het recht voor om examen-evenementen te verplaatsen (bijv. bij onverwachte uitval van examen-medewerkers of bij overmacht.)

Informatie- documenten
Examenreglement Marevin

(c) 2021 Stichting Marevin